หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 230,277 รายการหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายการหลักสูตร
ลำดับ หลักสูตร วันที่ ชม. หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร จัดการ
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดบ้าน ศสท. (EIC Open House)” 19/3/2562 8 ศสท. 19/3/2562 ดูรายละเอียด
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดบ้าน ศสท. (EIC Open House)” ***รายชื่อผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและตอบแบบสอบถาม 19/3/2562 8 ศสท. 20/3/2562 ดูรายละเอียด
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. 15/1/2562 ถึง 17/1/2562 20 กอส. 17/1/2562 ดูรายละเอียด