หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 247,356 รายการหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายการหลักสูตร
ลำดับ หลักสูตร วันที่ ชม. หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร จัดการ
1 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Action for Climate Empowerment) 20/8/2562 8 กยผ. 20/8/2562 ดูรายละเอียด
2 วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 เรื่อง Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 5/6/2562 8 กอส. 5/6/2562 ดูรายละเอียด
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดบ้าน ศสท. (EIC Open House)” 19/3/2562 8 ศสท. 19/3/2562 ดูรายละเอียด
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดบ้าน ศสท. (EIC Open House)” ***รายชื่อผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและตอบแบบสอบถาม 19/3/2562 8 ศสท. 20/3/2562 ดูรายละเอียด
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. 15/1/2562 ถึง 17/1/2562 20 กอส. 17/1/2562 ดูรายละเอียด