หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 247,354 รายการหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายการหลักสูตร
ลำดับ หลักสูตร วันที่ ชม. หน่วยงาน วันปิดรับสมัคร จัดการ
1 การประยุกต์ใช้วิธีประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LCA) (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก) 20/8/2562 ถึง 22/8/2562 22 กพส. 19/6/2562 ดูรายละเอียด
2 เสริมศักยภาพสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 7/8/2562 ถึง 9/8/2562 15 กพส. 24/7/2562 ดูรายละเอียด
3 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ 2 6/8/2562 ถึง 8/8/2562 19 กพส. 28/6/2562 ดูรายละเอียด
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมดาวน์โหลดแบบตอบรับหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 3 23/7/2562 ถึง 26/7/2562 30 กพส. 22/4/2562 ดูรายละเอียด
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมดาวน์โหลดแบบตอบรับหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน 9/7/2562 ถึง 12/7/2562 35 กพส. 5/4/2562 ดูรายละเอียด
6 หลักสูตร กิน อยู่ รู้ คิด เปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์ ทสม. 10 ท่านแรกตามลำดับการสมัคร และขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 26/6/2562 ถึง 27/6/2562 12 กพส. 10/6/2562 ดูรายละเอียด
7 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 1 25/6/2562 ถึง 27/6/2562 20 กพส. 17/5/2562 ดูรายละเอียด
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร นวัตกรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 11/6/2562 ถึง 14/6/2562 27 กพส. 30/4/2562 ดูรายละเอียด
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมดาวน์โหลดแบบตอบรับ หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรฯฯรุ่นที่ 2 28/5/2562 ถึง 31/5/2562 30 กพส. 1/4/2562 ดูรายละเอียด
10 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนโลก เศษขยะสู่เศรษฐกิจ (**ขอสงวนสิทธิ์ทสม. จำนวน 10 ท่าน ตามลำดับการสมัครและขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 15/5/2562 ถึง 16/5/2562 12 กพส. 8/5/2562 ดูรายละเอียด
11 อบรมระบบจัดเก็บเอกสารจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (ช่วงเช้า) เวลา 10:00-12:00น. 15/5/2562 2 ศสท. 15/5/2562 ดูรายละเอียด
12 อบรมระบบจัดเก็บเอกสารจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (ช่วงบ่าย) เวลา 14:00-16:00น. 15/5/2562 2 ศสท. 15/5/2562 ดูรายละเอียด
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก....การจัดการน้ำเสีย (ขอเลื่อนการจัดอบรมเป็นระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 จากเดิม วันที่ 8-10 พ.ค.62) 14/5/2562 ถึง 16/5/2562 18 กพส. 8/3/2562 ดูรายละเอียด
14 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของไร้ค่าสู่สินเพื่อความยั่งยืน (ขอสงวนสิทธิ์ ทสม. 10 ท่านแรก ตามลำดับการสมัคร และขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 27/3/2562 ถึง 28/3/2562 11 กพส. 18/3/2562 ดูรายละเอียด
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและดาวน์โหลดแบบตอบรับเทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 1 (ขอสงวนสิทธิ์รับทสม.เพียง 2 ท่านเท่านั้น) 26/3/2562 ถึง 29/3/2562 30 กพส. 31/1/2562 ดูรายละเอียด
16 การเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์รับทสม. 2 ท่านแรกที่สมัครเท่านั้น) 5/3/2562 ถึง 7/3/2562 18 กพส. 11/1/2562 ดูรายละเอียด
17 หลักสูตร ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (**ขอสงวนสิทธิ์ทสม. จำนวน 10 ท่าน ตามลำดับการสมัครและขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 27/2/2562 ถึง 28/2/2562 12 กพส. 20/2/2562 ดูรายละเอียด
18 *ประกาศรายชื่อและดาวโหลดใบลงทะเบียนสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก* หลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 13/2/2562 ถึง 15/2/2562 18 กพส. 4/1/2562 ดูรายละเอียด
19 *ขอยกเลิกการจัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้นำการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ซึ่งจัดโดย กองพัฒนาฯ มาแล้วเท่านั้น) 5/2/2562 ถึง 7/2/2562 18 กพส. 8/1/2562 ดูรายละเอียด
20 *ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก* ผู้นำการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 22/1/2562 ถึง 24/1/2562 18 กพส. 21/12/2561 ดูรายละเอียด
21 “หลักสูตรการสร้างเว็บเซอร์วิสเบื้องต้น เพื่อให้บริการข้อมูลด้วย Umbraco CMS และ C#” 22/1/2562 ถึง 23/1/2562 12 ศสท. 22/1/2562 ดูรายละเอียด
22 หลักสูตร ภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมในยุคไทยแลนด์ 4.0 (**ขอสงวนสิทธิ์ทสม. จำนวน 10 ท่าน ตามลำดับการสมัครและขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 9/1/2562 ถึง 10/1/2562 11 กพส. 2/1/2562 ดูรายละเอียด
23 อบรมระบบจัดเก็บเอกสารจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ช่วงบ่าย) เวลา 14:00-16.00น. 27/12/2561 2 ศสท. 27/12/2561 ดูรายละเอียด
24 อบรมระบบจัดเก็บเอกสารจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ช่วงเช้า) เวลา 10:00-12.00น. 27/12/2561 2 ศสท. 28/12/2561 ดูรายละเอียด
25 อบรมระบบจัดเก็บเอกสารจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ช่วงเช้า) เวลา 10:00-12.00น. 26/12/2561 2 ศสท. 27/12/2561 ดูรายละเอียด
26 อบรมระบบจัดเก็บเอกสารจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ช่วงบ่าย) เวลา 14:00-16.00น. 26/12/2561 2 ศสท. 27/12/2561 ดูรายละเอียด
27 การใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (ในเบื้องต้นขอสงวนสิทธิ์ ทสม 15 ท่านก่อน) 25/12/2561 ถึง 26/12/2561 12 กพส. 12/12/2561 ดูรายละเอียด
28 หลักสูตร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (กรณีผู้อบรมเป็นทสม.ขอรับเฉพาะทสม.ในพื้นที่ 20 ท่าน และขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 18/12/2561 ถึง 20/12/2561 15 กพส. 11/12/2561 ดูรายละเอียด
29 * ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก*การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม. เพียง 2 ท่านเท่านั้น) 12/12/2561 ถึง 14/12/2561 20 กพส. 5/11/2561 ดูรายละเอียด
30 การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์ ทสม 2 ท่านเท่านั้น) 27/11/2561 ถึง 29/11/2561 20 กพส. 26/10/2561 ดูรายละเอียด
31 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปให้ไกลกว่าไทยแลนด์ 4.0 (**ขอสงวนสิทธิ์ทสม. จำนวน 50 ท่าน ขอให้รับผิดชอบค่าเดินทางเอง) 20/11/2561 ถึง 22/11/2561 18 กพส. 16/11/2561 ดูรายละเอียด
32 ทางออกทางรอดกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ในเบื้องต้นขอสงวนสิทธิ์ ทสม 15 ท่านก่อน) 15/11/2561 ถึง 16/11/2561 12 กพส. 29/10/2561 ดูรายละเอียด