หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 397,639 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2561
QR COde
รายละเอียดการสัมมนา :
โครงการ : วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2561
ประเภทหลักสูตร : สัมมนา
จำนวน ชม. รวม : 8 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 1500 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 4/12/2561
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 4/12/2561
สถานที่จัดฝึกอบรม : ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 2/12/2561
วันที่เข้าพัก :
แผนที่ :
หมายเหตุ :
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :
จำนวนผู้สมัคร : 685/1500