ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดจ้างงานชุมนุมโรงเรียนเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243504 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243504 Wed, 20 Mar 2019 18:15:27 GMT ประกาศเลขที่ 39/2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้ Reusable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243499 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243499 Tue, 19 Mar 2019 18:32:25 GMT ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243494 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243494 Tue, 19 Mar 2019 10:21:02 GMT ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243493 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243493 Tue, 19 Mar 2019 10:02:12 GMT สส. จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243490 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243490 Mon, 18 Mar 2019 11:26:45 GMT
<p>กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม&nbsp;กำหนดจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะได้รับรู้ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรผู้ปฏิ... ]]>
ขอเชิญร่วมทำบุญ เพื่อชีวิตที่ยังมีความหวัง ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243488 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243488 Mon, 18 Mar 2019 11:12:54 GMT
4 เมษายน 2562 วันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี ขอเชิญร่วมทำบุญ เพื่อชีวิตที่ยังมีความหวัง ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ]]>
รายงานของผู้สอบบัชชีและรายงานการเงิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ข่าวภายใน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243487 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243487 Mon, 18 Mar 2019 09:30:05 GMT สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243486 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243486 Fri, 15 Mar 2019 15:12:44 GMT ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ ในวันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา08.30-16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือ สอบถาม โทร. 022788400 ต่อ 1303 ในวัน เวลา ราชการ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243482 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243482 Thu, 14 Mar 2019 17:12:18 GMT ทส.จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243478 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243478 Wed, 13 Mar 2019 16:37:48 GMT ทส.จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้าราชการและเจ้าหน้า... ]]>
ประกาศเลขที่ 37/2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243477 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243477 Tue, 12 Mar 2019 15:12:40 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243476 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243476 Tue, 12 Mar 2019 13:36:30 GMT ตารางราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 28 รายการ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243475 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243475 Mon, 11 Mar 2019 17:05:13 GMT ประกาศเลขที่ 36/2562 ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243474 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243474 Mon, 11 Mar 2019 17:03:48 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233474 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233474 Mon, 11 Mar 2019 16:12:54 GMT รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ รายนางวรวรรณ ประชาเกษม
<h3 style="text-align: center;">ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561</h3> <h3 style="text-align: center;">เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ&nbsp;</h3> <h3 style="text-align: center;">รายนางวรวรรณ ประชาเกษม ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ<br /><br /></h3> ]]>
เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน" ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233471 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233471 Mon, 11 Mar 2019 13:39:55 GMT รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 5 เมษายน 2562
<div style="text-align: center;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน"<br /> ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562<br /> ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี.... <br />รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 5 เมษายน 2562<br /> โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครแบบออนไลน์ด้วยตนเอง ได้ที่ <br /><a href="../../training-system/course-detail/?i... ]]>
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธส. ๗)" (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233470 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233470 Fri, 08 Mar 2019 17:47:40 GMT ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดทำของรางวัล ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ถึง 11 มีนาคม 2562 โทรสอบถาม 022788400 ต่อ 1834 (e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233464 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233464 Fri, 08 Mar 2019 15:45:17 GMT ตารางราคากลาง จ้างจัดทำของรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม ดีเด่น (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233463 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233463 Fri, 08 Mar 2019 15:43:02 GMT ประกาศเลขที่ 35/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233462 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233462 Fri, 08 Mar 2019 14:46:34 GMT