ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 2) (ข่าวภายใน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243703 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243703 Fri, 24 May 2019 15:00:04 GMT รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 1) (ข่าวภายใน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243702 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243702 Fri, 24 May 2019 14:59:23 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243700 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243700 Fri, 24 May 2019 09:36:51 GMT ประกาศเลขที่ 45/2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว วันดี ๆ ที่ไม่มีถุงพลาสติก Good Day Say No Plastic Bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243699 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243699 Thu, 23 May 2019 16:25:46 GMT เปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับปฐมวัยหรือระดับประถมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการ "มหิงสาสายสืบปฐมวัย" (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243698 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243698 Thu, 23 May 2019 11:41:44 GMT เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562
]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ผ้าไวนิล จำนวน 10 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243697 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243697 Thu, 23 May 2019 09:17:36 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,800 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243696 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243696 Wed, 22 May 2019 15:17:02 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับแก้และปรับปรุงระบบเตือนภัยหลังการทดสอบใช้งานในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 100,000 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243695 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243695 Wed, 22 May 2019 15:16:29 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243694 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243694 Wed, 22 May 2019 11:35:26 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243693 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243693 Wed, 22 May 2019 11:34:30 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243692 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243692 Wed, 22 May 2019 11:33:29 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243690 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243690 Wed, 22 May 2019 10:20:24 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 14,000 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243689 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243689 Wed, 22 May 2019 09:47:07 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243688 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243688 Fri, 17 May 2019 16:11:59 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Z(H)ero waste ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243687 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243687 Fri, 17 May 2019 16:10:39 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243686 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243686 Fri, 17 May 2019 15:30:06 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243685 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243685 Fri, 17 May 2019 15:21:17 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243677 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243677 Thu, 16 May 2019 14:34:53 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟแฟลช ครุภัณฑ์หมายเลข 6720-005-0004-1/55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243676 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243676 Thu, 16 May 2019 14:13:28 GMT สส ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมเชิญชวนประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ชุมชนคลองเตย (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243675 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243675 Wed, 15 May 2019 16:59:12 GMT สส ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมเชิญชวนประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ชุมชนคลองเตย
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชน ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนําคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย ณ ชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครโดยมี นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ นายสมชาย ทรงประก... ]]>