ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ จำนวน 1 คัน (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263993 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263993 Fri, 23 Aug 2019 15:52:50 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263992 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263992 Fri, 23 Aug 2019 09:18:49 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขัยรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263990 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263990 Thu, 22 Aug 2019 17:05:02 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขัยรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 12,000. บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263989 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263989 Thu, 22 Aug 2019 17:04:17 GMT ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263988 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263988 Thu, 22 Aug 2019 17:03:20 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขัยรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263987 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263987 Thu, 22 Aug 2019 17:02:24 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263985 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263985 Thu, 22 Aug 2019 16:59:40 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263983 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263983 Thu, 22 Aug 2019 16:57:48 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่สารคดีสั้นการดำเนินงานสร้างจิตสำนึกฯ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263982 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263982 Thu, 22 Aug 2019 15:34:14 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263981 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263981 Thu, 22 Aug 2019 15:32:42 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263980 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263980 Thu, 22 Aug 2019 15:31:26 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเวทีและนิทรรศการในการประชุมพัฒนากลไกขับเคลื่อนเครอข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263979 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263979 Thu, 22 Aug 2019 15:30:09 GMT ร่างประกาศ TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การเลิกใช้พลาสติกผ่านสื่อบุคคล (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263978 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263978 Thu, 22 Aug 2019 15:25:09 GMT รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน IATSS Forum รุ่นที่ 63,64 (รอบแรก) (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263977 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263977 Thu, 22 Aug 2019 13:50:20 GMT รมว.ทส. รับ 9 ข้อเสนอ สมัชชาฯ สิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อโลกของเรา เพื่อเรา และลูกหลานของเรา (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263976 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263976 Wed, 21 Aug 2019 19:30:12 GMT รมว.ทส. รับ 9 ข้อเสนอ สมัชชาฯ สิ่งแวดล้อม          ร่วมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อโลกของเรา เพื่อเรา และลูกหลานของเรา
วันนี้ (21 ส.ค. 62) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ &ldquo;ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน&rdquo; ซึ่งจัดขึ้น โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับ สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม. พร้อมรับ 9 ข้อเสนอ ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ของสมัชชา<br />&nbsp;&... ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263975 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263975 Wed, 21 Aug 2019 13:21:29 GMT ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263974 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263974 Tue, 20 Aug 2019 15:56:05 GMT กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ขยายผล วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทั่วประเทศ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263973 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263973 Tue, 20 Aug 2019 15:19:32 GMT กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ขยายผล วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทั่วประเทศ
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2562 ณ รร.ทีเค พาเลซ กทม. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรจิตอาสาการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อร่วมขยายผลสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านการจัดการขยะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้กับสังคมไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน จากสำนักงาน... ]]>
ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ “โครงการลดขยะถุงพลาสติกในตลาดสด” (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263972 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263972 Tue, 20 Aug 2019 10:29:23 GMT
<div style="text-align: center;"><strong>ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ &ldquo;โครงการลดขยะถุงพลาสติกในตลาดสด&rdquo;<br /><br /></strong>โครงการลดขยะถุงพลาสติกในตลาดสด ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก<br /><br />คลิกเพื่อรับชมคลิปวีดิโอ&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=-KJMMym_Y8M&amp;feature=youtu.be">&gt;&gt; YOUTUBE &lt;&lt;</a><br /><br /><br /></div> ]]>
สส. เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ปี 2562 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263971 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263971 Mon, 19 Aug 2019 17:35:39 GMT
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ ]]>