ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233137 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233137 Tue, 11 Dec 2018 15:26:03 GMT ทส. ร่วมดำเนินโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233136 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233136 Mon, 10 Dec 2018 18:31:42 GMT ทส. ร่วมดำเนินโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมดำเนินโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน วัด โรงเรียน และกลุ่มนักพายเรือคายัคเพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำ รณรงค์และสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 10 &ndash; 23 ธั... ]]>
Side Event COP24 หัวข้อ : โครงการห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room Project : Sustainable Energy and Environmental Conservation Awareness in Thailand) (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233135 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233135 Sat, 08 Dec 2018 16:04:02 GMT Side Event COP24 หัวข้อ : โครงการห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room Project : Sustainable Energy and Environmental Conservation Awareness in Thailand)
<div style="text-align: center;"><strong>Side Event ในการประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๔ (COP 24)</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.</strong></div> <br /><strong>หัวข้อ</strong> : โครงการห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room Project : Sustainable Energy and Environmental Conservation Awareness in Thailand)<br /><strong>วิทยากร</strong> : <br />๑. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br />๒. ผู้แทนจาก... ]]>
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233134 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233134 Fri, 07 Dec 2018 16:30:43 GMT รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
<h2 style="text-align: center;">ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</h2> <h2 style="text-align: center;">เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน</h2> <h2 style="text-align: center;">เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ<br /><br />รายนางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ <br />และนางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์&nbsp; ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ <br />รายละเอียดดังเอกสารแนบ</h2> ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233133 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233133 Fri, 07 Dec 2018 15:35:36 GMT สส. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง ครั้งที่ 2 /2561 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233132 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233132 Fri, 07 Dec 2018 15:12:47 GMT สส. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง ครั้งที่ 2 /2561
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง ครั้งที่ 2 /2561 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอินทนิล (301) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง เพิ่มเติม และรายงานผลความก้าวหน้าโครงการประกวดพื้นที่สีเขียวในเมือง ประจำปี พ.ศ. 2561 รวมถึงพิจารณาเกณฑ์การประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส... ]]>
Side Event COP24 หัวข้อ : การเสริมพลังเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Youth Empowerment for Enhancing Climate Change Awareness) (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233131 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233131 Thu, 06 Dec 2018 18:26:12 GMT Side Event COP24 หัวข้อ : การเสริมพลังเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Youth Empowerment for Enhancing Climate Change Awareness)
<div style="text-align: center;"><strong>Side Event ในการประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๔ (COP 24)</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑3.๓๐ น.</strong></div> <br /><strong>หัวข้อ</strong> : การเสริมพลังเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Youth Empowerment for Enhancing Climate Change Awareness)<br /><strong>วิทยากร</strong> : <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;๑. ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร <br /> &nbsp; &nbsp; &n... ]]>
Side Event COP24 หัวข้อ : วันดินโลก : การจัดการดินอย่างยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร (World Soil Day: Sustainable Soil Management, and Food Security) (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233130 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233130 Thu, 06 Dec 2018 18:04:25 GMT Side Event COP24 หัวข้อ : วันดินโลก : การจัดการดินอย่างยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร (World Soil Day: Sustainable Soil Management, and Food Security)
<div style="text-align: center;"><strong>Side Event ในการประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๔ (COP 24)</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.</strong></div> <br /><strong>หัวข้อ</strong> : วันดินโลก : การจัดการดินอย่างยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร (World Soil Day: Sustainable Soil Management, and Food Security)<br /><strong>วิทยากร</strong> : นางสาววิชิตา อินทรศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมพัฒนาที่ดิน<br /><br />&nbsp;... ]]>
Side Event COP24 หัวข้อ : โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (Collective Impact on Social Collaboration : A case of Our Khung Bangkachao) (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233129 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233129 Thu, 06 Dec 2018 17:02:38 GMT Side Event COP24 หัวข้อ : โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (Collective Impact on Social Collaboration : A case of Our Khung Bangkachao)
<div style="text-align: center;"><strong>Side Event ในการประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๔ (COP 24)</strong></div> <strong><br />วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.<br />หัวข้อ</strong> : โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (Collective Impact on Social Collaboration : A case of Our Khung Bangkachao)<br /><strong>วิทยากร</strong> : นางสาววรรณประภา คารมภ์ พนักงานกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br /><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; โครงก... ]]>
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ระหว่างวันที่ 08.30 - 16.30 น. ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 61 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233128 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233128 Thu, 06 Dec 2018 16:39:00 GMT ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องปรับกาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 6-12 ธันวาคม 2561 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th โทร 022788400 ต่อ 1202 1216 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233127 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233127 Thu, 06 Dec 2018 15:05:21 GMT ตารางราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233126 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233126 Thu, 06 Dec 2018 14:57:38 GMT ทส.จัดประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และ. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น” (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233123 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233123 Wed, 05 Dec 2018 19:40:06 GMT ทส.จัดประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และ. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น”
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ &ldquo;ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม&rdquo; ระหว่างวันที่ 3 &ndash; 5 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และฮอลล์ 9 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี&nbsp; โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมเวที &ldquo;การประชุมประจำปี... ]]>
สส. จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 1 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233122 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233122 Wed, 05 Dec 2018 16:03:23 GMT
<div style="text-align: center;"><strong>กำหนดการ</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>โครงการ &ldquo;ปฏิบัติธรรมนำสุข&rdquo; ครั้งที่ 1 </strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ </strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</strong></div> <div style="text-align: center;"><strong>*************... ]]>
ทส. จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233121 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233121 Tue, 04 Dec 2018 22:07:54 GMT ทส. จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิด &ldquo;ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม&rdquo; ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน... ]]>
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233120 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233120 Tue, 04 Dec 2018 22:03:29 GMT นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม&nbsp; ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ที่ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการแบ่งปันถุงผ้าเพื่อรวบรวมและมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว เนื่อ... ]]>
สส.จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233119 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233119 Mon, 03 Dec 2018 21:28:34 GMT สส.จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิด Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ ให้แก่ชุมชนและโรงเรียน ผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ซึ่งเริ่มดำเนิน โครงการตั้งแต่ ปี 2552 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา และเพื่อเป็นการขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการดาเนินโครงการด้านการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย กา... ]]>
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาความตระหนักและความเสี่ยงของชุมชนในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก ต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง และพายุซัดฝั่ง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจ้างที่ปรึกษา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233118 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233118 Mon, 03 Dec 2018 18:34:11 GMT ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) จำนวน 2 อัตรา (ข่าวสมัครงาน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233114 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233114 Mon, 03 Dec 2018 13:57:44 GMT
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) จำนวน 2 อัตรา รับสมัครที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม&nbsp; &nbsp;<br />ตั้งแต่วันที่ 4 &ndash; 11 ธันวาคม 2561 <br />สอบสัมภาษณ์วันที่&nbsp; 12 - 13 ธันวาคม&nbsp; 2561&nbsp; ณ&nbsp; ห้อง 113 ศวฝ.&nbsp; <br />ติดต่อได้ที่&nbsp; คุณชญาดา โพธิ์พุฒ ฝ่ายบริหารฯ&nbsp; 02-5771139, 02-5774182-5 ต่อ 1110 ]]>
สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่นจักรยาน (OCSC Walk-Run-Bike to Give 2018) (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233112 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233112 Sun, 02 Dec 2018 09:49:22 GMT
ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 05.00 - 09.00 น. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นำเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่นจักรยาน (OCSC Walk-Run-Bike to Give 2018) ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงาน ก.พ. - กระทรวงสาธารณสุข&nbsp;(ถนนหลวงวิเชียรแพทยาคม) โดยมีวัตถุประสงค์&nbsp;เพื่อส่งเสริมรณรงค์ และปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมในการทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน ดำรงตนอย่างมีเกียรติยศศ... ]]>