หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,681 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 29 สำนักงานเลขานุการกรม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 29 สำนักงานเลขานุการกรม)
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 06/08/2562 10:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 256 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง