หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,341 สส.จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

สส.จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 08/05/2562 11:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 368 PRINT

สส.จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณารับรองเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร (Green Restaurant) และรับรองรายชื่อร้านอาหารและภัตตาคารที่สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 20 แห่ง โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง