หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 696,868 ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้เรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 8-11 มกราคม 2562 โทรสอบถาม 02-27888400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้เรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 8-11 มกราคม 2562 โทรสอบถาม 02-27888400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 09/01/2562 14:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 77 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง