หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 696,864 ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 8-11 มกราคม 2562 โทร 02-2788400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 8-11 มกราคม 2562 โทร 02-2788400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 08/01/2562 18:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 48 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง