หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 718,882 สส. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง ครั้งที่ 2 /2561

สส. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง ครั้งที่ 2 /2561
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 07/12/2561 15:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 200 PRINT

สส. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง ครั้งที่ 2 /2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง ครั้งที่ 2 /2561 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอินทนิล (301) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง เพิ่มเติม และรายงานผลความก้าวหน้าโครงการประกวดพื้นที่สีเขียวในเมือง ประจำปี พ.ศ. 2561 รวมถึงพิจารณาเกณฑ์การประเมินพื้นที่สีเขียวในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง