หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 718,869 ทส. จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

ทส. จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 04/12/2561 22:07 น. จำนวนผู้เข้าชม 343 PRINT

ทส. จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ในปีนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย

  1. การลงนามความร่วมมือกับภาคีความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน และสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ โดยในวันที่ 4 ธันวาคม ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดการให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างร้านของตนเองทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตทั่วโลก
  2. การร่วมกับภาคีความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับบริจาคถุงผ้าจากประชาชนที่มีมากเกินความจำเป็น เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว ซึ่งมีจุดรับบริจาคถุงผ้าที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ รวมถึงที่ ธกส. ทุกสาขา
  3. การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม
  4. การแสดงผลงานสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และนิทรรรศการมหกรรมส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อและเครือข่ายสมาคมผู้ค้าปลีก ต่างๆ กว่า 40 แห่ง ทั่วประเทศ งดให้บริการถุงพลาสติก ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ พร้อมแนะนำประชาชนที่จะออกไปจับจ่ายสินค้าในวันนี้ ให้พกถุงผ้าติดตัวไปด้วย

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง