หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 464,649 ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณืตั้งแต่วันที่ 12-17 กันยายน 2561 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1630 1646 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณืตั้งแต่วันที่ 12-17 กันยายน 2561 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1630 1646 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 12/09/2561 10:45 น. จำนวนผู้เข้าชม 32 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง