หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 852,930 ประกาศรายชื่อ ทสม. ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ”เทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอย”

ประกาศรายชื่อ ทสม. ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ”เทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอย”
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 07/03/2561 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 742 PRINT
รายชื่อ ทสม.ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร”เทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอย”
ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รายชื่อตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้นะคะ
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง