หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 492,558 ทส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

ทส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 27/02/2561 13:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 391 PRINT

ทส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมการเรียนรู้ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ทสม. โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่ และ/หรือ การเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ ทสม. โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่ และ/หรือ การเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน ได้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต กรมทรัพยากรธรณี  ยกเว้นค่าเข้าชมพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกเว้นค่ารรมเนียมในการเข้าชมสวนสัตว์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการคชอาณาจักรสุรินทร์

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง