หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 852,940 เชิญชวนเครือข่าย ทสม. เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอย"

เชิญชวนเครือข่าย ทสม. เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอย"
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 26/02/2561 12:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 1848 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอย"
ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 โดยกรอกใบสมัครและส่งมาที่ https://line.me/R/ti/p/%40arsa4thai

**กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ และทักษะครบถ้วนเหมาะสมตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด
ประกอบการพิจารณาจากเอกสารรายละเอียดผลงานและประโยชน์ที่จะนำไปใช้
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง