หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 320,384 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งพิมพ์ - โปสเตอร์
ผู้แต่ง : -
ชื่อสื่อ : โปสเตอร์ประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี 2561
ครั้งที่พิมพ์ : -
จังหวัดที่พิมพ์ : -
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปีที่ผลิต : 2560
จำนวนหน้า : 1
เดือนที่วาง : 12
ฉบับที่ : -
วันที่พิมพ์ : 8 ธันวาคม 2560
รหัสหนังสือ, ISBN : -
ไฟล์สื่อ : poster_61_final.jpg เปิด เปิด
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : -
หน่วยงานเจ้าของสื่อ : กองส่งเสริมและเผยแพร่
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 405
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : computercenter@deqp.go.th