ประกาศรายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1) 28 กุมภาพันธ์ 2565  368  กองส่งเสริมและเผยแพร่ มหิงสาสายสืบ

23 มิถุนายน 2564  786

ประกาศผลชุมชนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564

28 กุมภาพันธ์ 2565  450

ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ที่ผ่านการพิจารณาโครงการ ประจําปี 2564