ทส.เปิดโอกาสให้เครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ เข้าถึงแหล่งทุนสิ่งแวดล้อม "ประเด็น โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรยั่งยืน" 15 กุมภาพันธ์ 2565  533  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย ทสม.

ประกาศ ๆ 

สำหรับพี่น้องเครือข่าย ทสม. ที่สนใจ และมีความพร้อม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น "โคก หนอง นา โมเดล และเกษตรยั่งยืน" เชิญทางนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองทุนสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ เครือข่าย ทสม. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล และเกษตรยั่งยืน โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ในพื้นที่ของท่าน ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2565 

และที่สำคัญ อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติ และรายละเอียดก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ ตามข้อมูลด้านล่างก่อนนะคร้าบ


23 มิถุนายน 2564  786

ประกาศผลชุมชนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564

11 กุมภาพันธ์ 2565  15

สส.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ขับเคลื่อน Green Office งบประมาณปี 2565