แบบบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Form EF) 01 ธันวาคม 2564  189  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำและดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 พร้อมจัดทำแบบบันทึกสิ่งแวดล้อม (Environmental Form: EF)  เพื่อเป็นแบบบันทึกการปฏิบัติงานที่เป็นหลักฐานของการปฏิบัติงานอันสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกสิ่งแวดล้อมได้โดย คลิกที่นี่ หรือแสกน QR CODE  ด้านล่างนี้


23 มิถุนายน 2564  786

ประกาศผลชุมชนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564

08 ธันวาคม 2564  349

เปิดรับสมัครสำนักงานสีเขียว (Green Office)