ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับพิธีสักการะบูชาพระพุทธรูปประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พิธีไหว้ศาลพระภูมิ และพิธีสงฆ์ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบรอบ 30 ปี จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม

01 กุมภาพันธ์ 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบชีวิตวิถีใหม่ผ่านสื่อบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 เมษายน 2565  42

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564