เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 31 มีนาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม

31 มีนาคม 2565  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.20/2565) ซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส สส.7430-008-0004-3/59 (บริษัท อีซี่ พลัส จำกัด)

24 มกราคม 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง