ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.20/2565) ซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส สส.7430-008-0004-3/59 (บริษัท อีซี่ พลัส จำกัด) 31 มีนาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม

30 มีนาคม 2565  10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ สส.7430-008-0004-3/59 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2565  14

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565