ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.12/2565) ซื้อน้ำดื่ม เม.ย 65 - ก.ย 65 (ห้างหุ้นส่วนสามัญสกุลดิลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม

30 มีนาคม 2565  15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มีนาคม 2565  10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ สส.7430-008-0004-3/59 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง