ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (สลก.13/2565) ซื้อยางรถยนต์ ฮฉ 885 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม

29 มีนาคม 2565  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 885 กรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มีนาคม 2565  35

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)