ประกาศร่าง TOR จ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 28-31 มีนาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2577-4182 ต่อ 1320 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th 28 มีนาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม

28 มีนาคม 2565  7

ราคากลาง จ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

29 มีนาคม 2565  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 885 กรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง