ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาอบ (Muffle Furnace (For Metal)) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2565  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

24 มีนาคม 2565  8

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มีนาคม 2565  7

ราคากลาง จ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร