ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดัน/อุณหภูมิ/ความชื้น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2565  15  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

24 มีนาคม 2565  16

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ทดสอบสารตกค้างโลหะหนักสารกำจัดศัตรูพืชสารก่อโรคและทางโภชนาการของหนอนแมลงวันลาย จำนวน 6 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง