ข้อมูลสาระสำคัญ (ใบสั่งจ้าง สลก.19/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฒท 4317 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) 24 มีนาคม 2565  17  สำนักงานเลขานุการกรม

24 มีนาคม 2565  12

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.19/2565) จ้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลฯ (บริษัท วี.ไอ.อินทิเกรชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ และยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘กน ๑๗๐๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง