ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องหมักเศษอาหารในพื้นที่นำร่อง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มีนาคม 2565  9  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

07 มีนาคม 2565  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบรวม ยี่ห้อ In-Situ รุ่น TROLL 600 Multiparameter Sonde โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มีนาคม 2565  28

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร)