สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.18/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ฮษ 3027 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มีนาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม

04 มีนาคม 2565  10

สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.17/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ฮว 3144 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 8กน 1701 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง