ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคัดเลือกพื้นที่นำร่อง พัฒนาแบบสำรวจ แบบประเมิน แนวทาง/กลไกการดำเนินการ การสื่อสาร การทดลองใช้งาน และประเมินความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพอาการร้อนจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2565  19  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

18 กุมภาพันธ์ 2565  34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและทดสอบเครื่องหมักเศษอาหารในพื้นที่นำร่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2565  16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานความร่วมมือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง