ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและทดสอบเครื่องหมักเศษอาหารในพื้นที่นำร่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2565  41  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

18 กุมภาพันธ์ 2565  51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รอบนอกในพื้นที่นำร่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 กุมภาพันธ์ 2565  26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคัดเลือกพื้นที่นำร่อง พัฒนาแบบสำรวจ แบบประเมิน แนวทาง/กลไกการดำเนินการ การสื่อสาร การทดลองใช้งาน และประเมินความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพอาการร้อนจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง