ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโครงการด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2565  19  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

17 กุมภาพันธ์ 2565  14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ไอออนโครมาโตรกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2565  20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง