ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2565  32  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

14 กุมภาพันธ์ 2565  39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2565  18

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่างสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)