ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กุมภาพันธ์ 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม

10 กุมภาพันธ์ 2565  17

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.6/2565) จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือฯ (บริษัท พิจิกา ริช จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กุมภาพันธ์ 2565  36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง