ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กุมภาพันธ์ 2565  17  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

08 กุมภาพันธ์ 2565  22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กุมภาพันธ์ 2565  17

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.6/2565) จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือฯ (บริษัท พิจิกา ริช จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง