สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564) 03 ธันวาคม 2564  17  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

05 พฤศจิกายน 2564  26

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564)

05 มกราคม 2565  18

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนธันวาคม 2564)