สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564) 05 พฤศจิกายน 2564  25  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

02 กุมภาพันธ์ 2565  18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

03 ธันวาคม 2564  17

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564)