ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 02 กุมภาพันธ์ 2565  16  สำนักงานเลขานุการกรม

02 กุมภาพันธ์ 2565  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.15/2565) จ้างเสริมศักยภาพ องค์ความรู้ เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันเชิงพื้นที่ (นายนิรันดร์ น้ำภูดิน)

05 พฤศจิกายน 2564  24

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564)