ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มกราคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม

31 มกราคม 2565  14

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาระบบข้อมูลการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะ โดยวิธีคัดเลือก

01 กุมภาพันธ์ 2565  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฌอ ๔๐๙๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง