ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.5/2565) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เ อ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม

26 มกราคม 2565  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

27 มกราคม 2565  7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)