ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มกราคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม

26 มกราคม 2565  11

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.11/2565) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2565  18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)