ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม

26 มกราคม 2565  10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารเข้าเล่มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2565  12

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.11/2565) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง