ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนางานด้านการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2565  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่

12 มกราคม 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ เปิดเมืองรอบใหม่ ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2565  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ สนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันลดไฟป่า ลดหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง