ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ เปิดเมืองรอบใหม่ ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2565  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่

11 มกราคม 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนางานด้านการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง