ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2565  6  กองส่งเสริมและเผยแพร่

11 มกราคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ เปิดเมืองรอบใหม่ ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง