ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2565  6  กองส่งเสริมและเผยแพร่

11 มกราคม 2565  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำระบบโครงการมหิงสาสายสืบและมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง