ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะที่ต้นทางและการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2565  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่

11 มกราคม 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์สำรวจโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2565  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำระบบโครงการมหิงสาสายสืบและมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง