ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์สำรวจโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2565  6  กองส่งเสริมและเผยแพร่

06 มกราคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2565  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะที่ต้นทางและการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง