ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มกราคม 2565  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่

06 มกราคม 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์สำรวจโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง