ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2564  6  กองส่งเสริมและเผยแพร่

24 ธันวาคม 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มกราคม 2565  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง